Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie o wynikach zaproszenia do składania ofert na usługi Integracji społecznej


W dniu 13 maja 2008 r. Wójt Gminy Miastkowo zaprosiła zainteresowanych usługodawców do składania ofert świadczenie usług integracji społecznej takich jak:
1.usługi dla rodzin,
2. usługi dla społeczności lokalnej,
3. wsparcie szkoleniowe.

W dniu 06 czerwca 2008 r. Komisja oceniająca oferty konkursowe dokonała rozpatrzenia i oceny ofert.
Zgodnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu do dnia 04 czerwca 2008 r. złożono łącznie na wszystkie usługi trzy oferty:
1. oferty dotyczące usług dla rodzin
- Szkoła Podstawowa w Miastkowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Klanza”, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie Ewę Wiolettę Ostrowską,
- Szkołą Podstawowa w Rydzewie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Bożenę Genowefę Szczyglewską,
2. oferty dotyczące usług dla społeczności lokalnej
- Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, reprezentowany przez Dyrektora GOK Jadwigę Korytkowska,
3. nie zostały złożone żadne ofert dotyczące wsparcia szkoleniowego.

Wójt Gminy Miastkowo postanowił przyznać realizację zadań dotyczących poszczególnych ofert, następującym oferentom:
1. usługi dla rodzin
- Szkołą Podstawowa w Rydzewie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Bożenę Genowefę Szczyglewską,
środki przeznaczone na realizację w/w usługi pochodzą ze środków Progamu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i wynoszą 50.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie, reprezentowany przez Dyrektora GOK Jadwigę Korytkowska,
środki przeznaczone na realizację w/w usługi pochodzą ze środków Progamu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich i wynoszą 10.000 zł,

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-06-13 11:17
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-06-13 11:28
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232