Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo


W dniu 5 maja 2005 r. Wójt Gminy Miastkowo ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo.

W dniu 12 czerwca 2006 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała rozpatrzenia i oceny ofert.
Zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie do dnia 9 stycznia br wpłynęła 1 oferta- od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży. Oferta spełnia wszystkie wymagania.

W dniu 16 czerwca 2006 r. z organizacją tą została zawarta umowa o wsparcie organizacji obozu letniego dla 15 dzieci z Gminy Miastkowo. Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania 6.000 zł ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2006-06-21 10:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2006-06-21 10:05
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 247