Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty


Wójt Gminy Miastkowo działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Przebudowę drogi nr 1058738 Zaruzie - Kuleszka i część drogi powiatowej nr 19578 ( etap I teren zabudowany).

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę znajniższą ceną brutto: 675 596,63 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć 63/100 złotych) złożoną przez firmę:

MAKBUD  Sp. z o.o. siedziba, 18-402 Łomża  ul. Poligonowa 12,

Ofertę z ceną wyższą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego 18-400 Łomża ul Sikorskiego 156.

Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono wykonawcy.

Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta, uzyskała maksymalną ilość punktów – 100, spełnia wymogi zamawiającego.

WÓJT

mgr Lidia Małgorzata Grzejka


Wprowadził(a) :Janina Cwalina2009-05-28 07:41
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2009-05-28 07:51
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-06-25 10:43
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 341