Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty (przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej)


Miastkowo, 2008-08-14

MK. 341-1/2008


Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty


w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zmówienia w trybie przetargu nieograniczonym na przebudowę przepustu przez c.b.n drogi gminnej Rydzewo- Nowosiedliny w km. 0.30.09.

Zawiadamiam, że na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęły dwie oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną 29.890 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych ) złożoną przez :

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjno -Usługowe „WÓDEX” Wacław Dąbrowski 18-413 Miastkowo ul. Warszawska 10.

Ofertę z ceną wyższą złożyło Przedsiębiorstwo BIK – PROJEKT SP z ograniczoną odpowiedzialnością, 18-400 Łomża ul Poligonowa 32.

Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono wykonawcy.

WÓJT
mgr Lidia Małgorzata Grzejka

 


Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-08-14 00:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-08-14 00:10
Ostatnia zmiana :Janina Cwalina2009-09-03 11:26
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 233