Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty (przebudowa drogi gminnej we wsi Czartoria)


w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego „na przebudowę drogi gminnej we wsi Czartoria odcinek II”.


Zawiadamiam, że na wykonanie przedmiotowego zamówienia wpłynęły 2 oferty.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną 321.897,60 zł (brutto),
(słownie: trzysta dwadzieścia jeden osiemset dziewięćdziesiąt siedem 60/100)

złożoną przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156.

Ofertę z ceną wyższą złożyło Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski 07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 26B.

Żadnej oferty nie odrzucono i nie wykluczono wykonawcy.


W Ó J T
Lidia małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2008-09-04 00:00
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2008-09-04 00:11
Ostatnia zmiana :Janina Cwalina2009-09-03 11:25
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 232