Przetargi / konkursy Wyniki przetargów / konkursów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT -przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaruzie


Miastkowo, 2007-06-06

MK. 341- 3/07


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

O wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro na przebudowe drogi gminnej
w miejscowości Zaruzie.

Zawiadamiam, że dnia 5 czerwca 2007 roku o godz. 1130 odbył się przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaruzie.

Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna ważna oferta. Złożona oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wybrano ofertę, którą złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża ul. Sikorskiego 156.

Cena wybranej oferty wynosi: 171 534,84 zł słownie złotych: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery 84/100.


W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Wprowadził(a) :Janina Cwalina2007-06-06 10:27
Zatwierdził(a) :Janina Cwalina2007-06-06 10:38
Ostatnia zmiana :Marcin Łuba2010-02-02 10:34
pokaż rejestr zmian
 
Wyświetleń: 248