Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Archiwum ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości - obwieszczenia

Powrót do aktulanych wiadomości

 1. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO- o wydaniu decyzji dla OMIS
 2. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ LEŻĄCEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 105889B W MIASTKOWIE
 3. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (tartak)
 4. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 5. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego- wieś Rybaki
 6. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie nadbudowy budynku Ośrodka Wypoczynkowego "IRYS"na terenie wsi Czartoria
 7. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (budowa Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych - wszczęcie postępowania)
 8. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA PŁYTY OBORNIKOWEJ ORAZ ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ I GNOJOWICĘ NA DZ. NR 139 WE WSI ŁUBY KIERTANY, GM. MIASTKOWO
 9. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 10. DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 100) w miejscowości Gałkówka
 11. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105884B CZARTORIA – DROGA POWIATOWA NR 1910B OD KM 0+000,00 DO KM 1+189,80 ODCINEK II
 12. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ( budowa elektroenergetycznej) linii napowietrznej
 13. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 14. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 15. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dopływ D)
 16. DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Czartoria
 17. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 18. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo- publiczny wykaz-OMIS
 19. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (droga Zaruzie-Kuleszka)
 20. DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 18/2) w miejscowości Gałkówka
 21. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (dot.Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie wsi Czartoria)
 22. DECYZJA umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej - wieś Czartoria
 23. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o opracowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Hala przetarcia drewna
 24. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODYNA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 25. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 26. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 27. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 28. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację prezedsięwzięcia polegajacego na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo- Nowosiedliny
 29. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo o opracowamiu projektu decyzji o środowiskow.uwarun. zgody na przebudowę drogi Zaruzie-Kuleszka
 30. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA WODOCIĄGU O PRZEKROJU 110 MM W PASIE JEZDNI DROGI GMINNEJ NR 105880B MIASTKOWO – CZARTORIA
 31. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO - podanie do publicznej wiadomości,że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko (TARTAK)
 32. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 33. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (budynek gospodarczy z węzłem betonowym)
 34. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ("TARTAK")
 35. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 36. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KORYTKI LEŚNE
 37. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (dot.Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miast Łomży na terenie wsi Czartoria)
 38. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy (P. B. Laskowski)
 39. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej
 40. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej , na terenie położonym w obrębie wsi Czartoria
 41. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (stacja paliw w Rydzewie)
 42. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 43. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo (p. Laskowski- Rybaki)
 44. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA ULICY POŚWIĄTNE LEŻĄCEJ W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 105890B W MIASTKOWIE
 45. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105841B wMIEJSCOWOŚCI CZARTORIA OD KM 0+000,00 DO KM 1+800,00 – ODCINEK I
 46. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 47. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na przebudowę drogi Zaruzie- Kuleszka
 48. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 49. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi MIASTKOWO
 50. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 51. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (wysypisko)
 52. OBWIESZCZENIE (projekt decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia-stacji paliw)
 53. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (sieć wodociągowa)
 54. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO-o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej
 55. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 56. DECYZJA (w sprawie umorzenia postepowania-dopływ D)
 57. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA PŁYTY GNOJOWEJ ORAZ ZBIORNIKÓW NA GNOJÓWKĘ I GNOJOWICĘ NA DZ. NR 122 WE WSI LEOPOLDOWO, GM. MIASTKOWO
 58. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo- dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko -rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
 59. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (decyzja na przebudowe drogi)
 60. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi DROGOSZEWO
 61. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO- rozbudowa stacji bazowej Telefonii Komórkowej
 62. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODYNA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW DLA MIASTA ŁOMŻY W M. CZARTORIA
 63. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gałkówka
 64. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dopływ D)
 65. POSTANOWIENIE (odstąpienie od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko-dopływ D)
 66. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzięcia polegającego na budowie budynku składu tarcicy
 67. POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie oraz remoncie budowli piętrzących
 68. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę hali przedtarcia drewna
 69. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (remont mostku)
 70. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec
 71. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
 72. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (przebudowa drogi krajowe nr 61)
 73. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (droga we wsi Czartoria)
 74. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI
 75. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o opracowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Dopływ D
 76. DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 12) w miejscowości Gałkówka
 77. D E C Y Z J A (stacja bazowa telefonii komórkowej)
 78. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (dot. budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Łomży)
 79. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (Zakład produkcji konstrukcji i elementów stalowych)
 80. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 81. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 82. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (droga we wsi Gałkówka)
 83. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa linii napowietrznej - wieś Miastkowo
 84. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć wodociągowa)
 85. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji -Dopływ D)
 86. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia na rzece pod nazwą Dopływ D
 87. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (PHPU "Wódex" )
 88. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (publiczny wykaz danych-Stacja Paliw w Rydzewie)
 89. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (budowa Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych
 90. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o opracowaqniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Dopływ D
 91. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (przepust drogowy)
 92. O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (droga gminna)
 93. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (budynek mieszkalny- p. A.Sadowski)
 94. DECYZJA o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej (działka nr 21/1) w miejscowości Gałkówka
 95. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo
 96. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWA PŁYTY GNOJOWEJ ORAZ ZBIORNIKA NA GNOJÓWKĘ NA DZIAŁCE NR 7/3 WE WSI KRASKA, GM.MIASTKOWO
 97. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 98. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH -OMIS
 99. P O S T A N O W I E N I E o zawieszeniu postępowania ( stacja bazowa telefonii komórkowej)
 100. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA
 101. Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo-rozbudowa drogi krajowej
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR