BIP Gminy Miastkowo

W Y K A Z LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW

WÓT GMINY MIASTKOWO na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601)
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem :
1. Lokal usytuowany jest na parterze budynku Urzędu Gminy Miastkowo ul. Łomżyńska 32 na działce Gminnej oznaczonej nr ewidencyjnym 177, KW. 27418
2. powierzchnia lokalu - 51,13 m2.
3. Lokal wyposażony w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodną i kanalizacyjną.
4. Przeznaczony pod usługi – APTEKA.
5. Planowany termin najmu 3 lata od dnia 1.01.2009 do dnia 31 grudnia 2011 roku.
6. Stawka czynszu miesięcznego 17,51/ m2 z VAT , 14.35/m2 netto.
7. Miesięczna wysokość czynszu - 733,72 zł netto , 895,13 brutto płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT.
8. Wniosek o nawiązanie kolejnej umowy najmu złożył dotychczasowy najemca Dorota i Krzysztof Zaremba firma Apteka MEDICAL S.C. zamieszkałymi Rzekuń ul. Kolonia 1B.
9. Nawiązanie umowy najmu w formie bezprzetargowej.

Miastkowo,2008.12.08

W Ó J T
Lidia Małgorzata Grzejka

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: wt, 16 grudnia 2008 07:21
Data upublicznienia: wt, 16 grudnia 2008 07:24
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 306 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=1188