BIP Gminy Miastkowo

Telefony i adresy do korespondencji

TELEFONY:


 • Wójt - 0-86 217-49-85


 • Oświata i kultura - 0-86 217-49-82


 • Sekretariat, obsługa Rady - 0-86 217-48-78


 • Sekretarz Gminy - 0-86 217-48-66


 • Skarbnik Gminy - 0-86 217-42-80


 • USC -0-86 217-42-19


 • Rolnictwo,sprawy wojskowe -0-86 217-49-35


 • Budownictwo, zamówienia publiczne -0-86 217-49-96


 • Podatki, gospodarka gruntami - 0-86 217-48-67


 • Księgowość szkół -0-86 217-48-11


 • Obsługa kasowa -086 217-49-97


 • Świadczenia rodzinne, stypendia szkolne -0-86 217-48-29


 • Opieka społeczna -0-86 217-49-93


FAX - 0-86 217-48-23

ADRES DO KORESPONDENCJI

Urząd Gminy Miastkowo
18-413 Miastkowo
ul.Łomżyńska 32


ADRES e-mail:


1. Urząd Gminy-Sekretarz Gminy

2. Lidia Małgorzata Grzejka- Wójt Gminy

3. Janina Cwalina - sekretarz gminy

4. Pelagia Rydel - skarbnik gminy

5. Agnieszka Skupska- insp. ds. inwestycje i planowanie przestrzenne

6. Bogumiła Małż- ins. ds. gospodarki komunalnej

7. Dorota Prytuła - st. ds. obrony i obronności, z-ca kierownika USC

8. Regina Pianko- opieka społeczna - Kierownik

9. Katarzyna Sawicka- opieka społeczna- pracownik socjalny

10.Agnieszka Dulewicz- podatki lokalne

11. Marcin Łuba- informatyk

12. Mariola Kupidłowska- świadczenia rodzinne

13.Donata Sierzputowska- oswiata, kultura, sport

 • REGON: 000536887

 • NIP: 718-16-70-965

 • NR KONTA: BS ŁOMŻA Oddział MIASTKOWO 21 87571037 13000055 200000 10

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: śr, 03 marca 2004 09:22
Data upublicznienia: śr, 10 marca 2004 13:31
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 5443 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=141