BIP Gminy Miastkowo

Władze Gminy

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej


Rozdział I

RZECZPOSPOLITA


Art. 4.

 • Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
 • Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.  Rozdział VII

  SAMORZĄD TERYTORIALNY  Art. 163.

  Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.  Art. 169.

 • Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych.
 • Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.

  Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.(Art. 11).

  Organami gminy są:

  1) rada gminy,
  2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). (Art. 11a)

  Opublikował(a): Janina Cwalina

  Data powstania: cz, 17 kwietnia 2003 16:33
  Data upublicznienia: cz, 17 kwietnia 2003 16:33
  Artykuł był czytany: 6733 razy

 • drukuj
  Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=5