BIP Gminy Miastkowo

Informacja dot. obowiązku właścicieli nieruchomości do zawierania umów na odbiór odpadów

Uprzejmie informujemy iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i do zawarcia umowy na odbiór tych odpadów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności na terenie gminy Miastkowo.
Na terenie naszej gminy do chwili obecnej stosowne zezwolenie posiada jedynie MPK Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5; tel.029/7691800. Dlatego też przedstawiciele tej firmy odwiedzają mieszkańców naszej gminy celem przedstawienia warunków odbioru odpadów i zawierania umowy.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: wt, 18 listopada 2008 10:51
Data upublicznienia: wt, 18 listopada 2008 10:55
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 394 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=1130