BIP Gminy Miastkowo

Informacje ogólne i kompetencje Wójta Gminy

Wójt Gminy Miastkowo - Lidia Małgorzata Grzejka


1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
3. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z
innych przepisów określających status Wójta.
4. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Zastępca Wójta.
5. Wójt nadzoruje pracę Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy.

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
2) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
3) nadzorowanie i realizacja budżetu gminy;
4) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy;
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
6) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę oraz wykonywanie innych uprawnień w stosunku do pracowników Urzędu.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: śr, 06 grudnia 2006 11:38
Data upublicznienia: śr, 06 grudnia 2006 11:40
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 1027 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=663