BIP Gminy Miastkowo

INFORMACJA dot. odbioru padłych zwierząt

W związku ze zmianą przepisów na odbiór, transport i utylizację padłych zwierząt od dnia 28 stycznia 2008 roku rolnik zobowiązany jest pokryć 25 % kosztów utylizacji według następujących stawek:

Producent rolny ryczałtowy

przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy – bezpłatnie
- bydło pomiędzy 12-24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia – 43,58 zł
- bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy -13,08 zł
trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg- 13,08 zł
- szt. pomiędzy 50-110 kg- 7,19 zł
- szt. pomiędzy 20-50 kg- 3,26 zł
- szt. do 20 kg- 0,65 zł
Producent rolny- płatnik VAT

przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy- 18,85 zł
- bydło pomiędzy 12-24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia -59,58 zł
- bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy -23,08 zł
trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg- 22,29 zł
- szt. pomiędzy 50-110 kg- 12,26 zł
- szt. pomiędzy 20-50 kg- 5,57 zł
- szt. do 20 kg- 1,11 zł

Ponadto informujemy, że w dalszym ciągu odbioru padłych zwierząt z terenu gminy Miastkowo dokonuje firma „FORTES” Danuta Banach z Białegostoku w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego pod numery: 0 668 841 999, 0 604 444 327, 085 6754 904

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: wt, 18 listopada 2008 11:15
Data upublicznienia: wt, 18 listopada 2008 11:44
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 387 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=1134