BIP Gminy Miastkowo

Ogłoszenie wyniku konkursu na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Dnia 16 lutego 2009 r.został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – rodzaj zadania: popularyzacja dyscypliny sportu- piłka nożna. Ogłoszenie o konkursie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy . Termin składania został określony na dzień 20 marca 2009 r.
W oznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta od Klubu Sportowego "Miastkowo"„JAGUARY” siedziba Chojny-Naruszczki
Oferta ta spełniała wymagania określone w ogłoszeniu i dlatego tż została zaakceptowana.
25 marca 2009 r. została podpisana umowa na realizację przedmiotowego zadania z Klubem Sportowym "MIASTKOWO"
Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pon, 30 marca 2009 10:35
Data upublicznienia: pon, 30 marca 2009 11:04
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 73 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=1245