BIP Gminy Miastkowo

I N F O R M A C J A dotycząca sposobu powiadamiania o znalezieniu niewypałów oraz materiałów wybuchowych na terenie gminy MiastkowoO fakcie znalezienia niewypałów oraz materiałów wybuchowych niezwłocznie należy powiadomić:
1. Kierownika Posterunku Policji w Śniadowie tel. sł. 086 2751823
lub Komendę Miejską Policji w Łomży tel. 997


Jednocześnie informuję, że za rozminowanie terenu odpowiedzialna jest Jednostka
Wojskowa Nr 1460 w Orzyszu tel. 087 4371 933 lub 087 4371 934 - oficer dyżurny.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 20 listopada 2008 08:24
Data upublicznienia: cz, 20 listopada 2008 08:27
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 325 razy

drukuj
Artykuł pochodzi ze strony http://bip.miastkowo.pl/index.php?wiad=1136