Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Wójt » obwieszczenia ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 101

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o zakończeniu postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę kablowej linii elektr. we wsi Sulki

Miastkowo, 2008-10-20
IP.7331-1-3/08O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4kV we wsi Sulki, gm. Miastkowo, na terenie obejmującym części działek o numerach ewidencyjnych: 174, 6/17, 6/18, 6/19.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY

Lidia Małgorzata Grzejka

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: pon, 20 października 2008 07:59
Data upublicznienia: pon, 20 października 2008 08:02
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 179 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR