Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Wójt ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 7

Informacje ogólne i kompetencje Wójta Gminy

Wójt Gminy Miastkowo - Lidia Małgorzata Grzejka


1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Kierownikiem Urzędu jest Wójt.
3. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz z
innych przepisów określających status Wójta.
4. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Zastępca Wójta.
5. Wójt nadzoruje pracę Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy.

Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
2) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
3) nadzorowanie i realizacja budżetu gminy;
4) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy;
5) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;
6) nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych, zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania i umowy o pracę oraz wykonywanie innych uprawnień w stosunku do pracowników Urzędu.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: śr, 06 grudnia 2006 11:38
Data upublicznienia: śr, 06 grudnia 2006 11:40
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 1026 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR