Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Urząd Gminy » Referat finansowy – Fn » inspektor ds. księgowości budżetowej – obsługa szkół ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 0

Inspektor ds. księgowości budżetowej - obsługa szkół - informacje ogólne

Inspektor ds. księgowości budżetowej - obsługa szkół - Bożena Wilk

Funkcje podstawowe

1. Prowadzenie rachunkowości jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegające zwłaszcza na :
a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania i obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostek oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostek,
b) zapewnienie prawidłowości umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona wartości pieniężnych,
d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostek.
4. Wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian.
5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkół na terenie gminy.

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 26 lutego 2004 12:30
Data upublicznienia: cz, 26 lutego 2004 12:37
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 1656 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR