Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Jednostki organizacyjne gminy » Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 2

Ogólne wiadomości o Gminnym Ośrodku Kultury w Miastkowie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pani Jadwiga Korytkowska

adres:
18 - 413 Miastkowo
ul. Łomżyńska 25/1
tel. 086 217 - 44 - 99

Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie jest nowpowstałą instytucją samorządową – działa od 15 czerwca 2002r. Podstawowym celem działalności GOK jest upowszechnienie sztuki, kultury, wiedzy oraz rekreacji. Działalność GOK służy społeczności lokalnej, rozwija zainteresowania mieszkańców, nawiązuje do ważnych wydarzeń historycznych.
Przy GOK działa Koło Gospodyń Wiejskich. Panie angażują się w prawie każdą działalność kulturalną. Pokazują swoje zdolności kulinarne -zorganizowały degustację napojów bezalkoholowych i potraw kuchni domowej. Utworzyły zespół śpiewany. Spotykają się 2 razy w tygodniu by wspólnie pośpiewać, porozmawiać o tradycjach i zwyczajach. Działalność Koła Muzycznego nie ogranicza się tylko do Pań z Koła Gospodyń, na spotkania i śpiewy przychodzi również młodzież.
W GOK organizowane są środowiskowe imprezy kulturalno – rozrywkowe, takie jak: “Zabawa z cyganami”, “Majówka”, “Dożynki” itp.
Obok Koła muzycznego działa Koło plastyczne. Organizowane są wystawy plastyczne, między innymi rodzimych artystów. Prócz artystów plastyków w Gminie Miastkowo, spotyka się również artystów rzeźbiarzy, sporo kobiet zajmuje się haftem.
W miejscowości Czartoria większość ludzi żyje z rzemiosła ludowego, hafty, wyroby ze słomy, rzeźba.
Kolejnym Kołem, które rozwija swoją działalność w GOK jest Koło teatralne. Wielu młodych ludzi rozwija swoje zainteresowania aktorskie. Organizują przedstawienia teatralne: “Moralność Pani Dulskiej”, “Wesele”, “Śluby Panieńskie”.
Przy GOK działa Gminne Centrum Informacji, którego podstawowym celem jest zaznajamianie ludności z obsługą komputera i dostępem do informacji za pośrednictwem internetu. Prowadzone są szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera dla bezrobotnych z Gminy Miastkowo.

Opublikował(a): Sylwester Gorzoch

Data powstania: śr, 02 lipca 2003 11:45
Data upublicznienia: śr, 02 lipca 2003 14:14
Artykuł był czytany: 3150 razy

Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie

UCHWAŁA NR 150/XXXI/02
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 29 kwietnia 2002 roku

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220) oraz art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364 )
Rada Gminy u c h w a l a co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 1 czerwca 2002 roku Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie .

§ 2

Siedzibą Ośrodka będzie Miastkowo, a terenem działania obszar gminy.

§ 3

Organizację Gminnego Ośrodka Kultury określi statut nadany odrębną uchwałą .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Stanisław Olszewski

Opublikował(a): Sylwester Gorzoch

Data powstania: pon, 30 czerwca 2003 12:57
Data upublicznienia: pon, 30 czerwca 2003 14:45
Artykuł był czytany: 3207 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR