Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Podatki, opłaty lokalne ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 20

UCHWAŁA NR II/15/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

Na podstawie art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ oraz art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym / Dz. U. z 1993 r. Nr 94 , poz.431,
z 1994 r. Nr 1 , poz. 3, z 1996 r. Nr 91 , poz.409 , z 1997 r. Nr 43 , poz. 272 , Nr 137 , poz. 926 , z 1998 r. Nr 108 , poz. 681, z 2001 r. Nr 81 , poz. 875 , z 2002 r . Nr 200,
poz. 1680/ oraz art.6 ust 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym
/Dz. U. Nr 200 , poz. 1682/ uchwala się , co następuje :


§ 1

Uchwala się wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku od nieruchomości według załącznika
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wzór informacji o gruntach składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku rolnego według załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanej przez osoby fizyczne w sprawie podatku leśnego według załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe według załącznika
Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek rolny składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Agencje własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych według załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne , jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej , jednostki organizacyjne Lasów Państwowych , a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa według załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Traci moc uchwała Nr 71/XII/99 Rady Gminy Miastkowo z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie określenia wzorów formularzy wykazu od nieruchomości i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Małgorzata Zajączkowska


Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 10 lipca 2003 11:32
Data upublicznienia: cz, 10 lipca 2003 11:38
Artykuł był czytany: 1444 razy

Wiadomość była modyfikowana 2 razy

Pliki do pobrania:

    ·  załączniki
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR