Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Wójt » obwieszczenia ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 101

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o zakończeniu postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15

Miastkowo, 2009-01-13
IP.7331-1-4/08
O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka, gm. Miastkowo.
W związku z powyższym w Urzędzie Gminy Miastkowo, w pokoju Nr 18 można zapoznać się z aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania (publikacji) przedmiotowego pisma.

WÓJT GMINY

Lidia Małgorzata Grzejka


Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: wt, 13 stycznia 2009 10:12
Data upublicznienia: wt, 13 stycznia 2009 10:14
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 122 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR