Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Podatki, opłaty lokalne ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 20

UCHWAŁA NR II/13/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej

Na podstawie art. 17 i 19 pkt 1 lit b , pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ oraz rozporządzenia Wojewody Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 1991 roku w sprawie uznania niektórych miejscowości gminy Miastkowo za miejscowości o korzystnych walorach klimatycznych i krajobrazowych /Dz. Urz. Woj. Łomżyńskiego Nr 5, poz.38/ uchwala się , co następuje :

§ 1

Ustala się dzienne stawki opłaty miejscowej w wysokości 1.00 zł.

§ 2

Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych , zdrowotnych , szkoleniowych lub turystycznych w następujących miejscowościach : Czartoria, Osetno , Rybaki , Łubia.

§ 3

Opłata miejscowa pobierana jest przez kierowników ośrodków wczasowych , turystycznych i szkoleniowych oraz sołtysów miejscowości wymienionych w § 2.

§ 4

Wysokość wynagrodzenia inkasentów tej opłaty wynosi 10% pobranych kwot.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 12/III/98 Rady Gminy w Miastkowie z dnia 10 grudnia 1998 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Małgorzata Zajączkowska

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 10 lipca 2003 08:31
Data upublicznienia: cz, 10 lipca 2003 08:37
Artykuł był czytany: 1392 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR