Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Rada Gminy » Prace Rady Gminy V kadencji ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 15

Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 kwietnia 2009 roku.

w sprawie zwołania XX Sesji Rady Gminy Miastkowo.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)

p o s t a n a w i a m:

1. Zwołać XX Sesję Rady Gminy Miastkowo na dzień 30 kwietnia 2009 r.

2.Otwarcie sesji odbędzie się o godzinie 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie przy ul. Łomżyńskiej 25/1.

4. Zaproponować następujący porządek obrad:

1) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

2) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie realizacji uchwał Rady Gminy.

3) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

4) Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego wspołfinsnowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin – I etap.

5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Miastkowo.

6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Miastkowo.

7) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie.

8) Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Miastkowie.

9) Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu gminy.

10) Informacja w sprawie monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo.

11) Zapoznanie z wynikami kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rady Gminy.

12) Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady
Henryk Rupacz

Opublikował(a): Kalinowska Barbara

Data powstania: pt, 17 kwietnia 2009 10:23
Data upublicznienia: pon, 20 kwietnia 2009 19:03
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 9 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR