Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Podatki, opłaty lokalne ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 20

UCHWAŁA NR II/10/02 Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 grudnia 2002 r.w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .


Na podstawie art. 7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683/ uchwala się , co następuje :

§ 1

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości ;
1/ budynki i grunty stanowiące własność , bądź będące w posiadaniu lub trwałym
zarządzie straży pożarnej
2/ budynki mieszkalne lub ich części będące własnością rolników .
2. Zwolnienia o których mowa w pkt. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 128/XXVII/01 Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Danuta Małgorzata Zajączkowska

Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 10 lipca 2003 08:51
Data upublicznienia: cz, 10 lipca 2003 08:54
Artykuł był czytany: 1442 razy

Wiadomość była modyfikowana 1 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR