Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Władze » Wójt » obwieszczenia ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 101

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o opracowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV ....

Wójt Gminy Miastkowo

Miastkowo, 2008-12- 23
IP.7331-1-4/08

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Miastkowo

Wójt Gminy Miastkowo zawiadamia, że opracowano projekt decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej linii SN 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV
do zasilania gospodarstwa rolnego – na terenie obejmującym części działek
o nr ewid.: 62, 10, 99 (pas drogowy) położonych na terenie wsi Gałkówka,
gm. Miastkowo.
Z projektem decyzji strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Miastkowo na stanowisku inwestycji i planowania przestrzennego (pokój nr 18, I piętro) – adres: ul. Łomżyńska 32, 18-413 Miastkowo w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia.

.WÓJT GMINY

Lidia Małgorzata GrzejkaOpublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: wt, 23 grudnia 2008 13:34
Data upublicznienia: wt, 23 grudnia 2008 13:36
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 108 razy

 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR