Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
    ·

Wyszukiwarka

Mapa działu wiadomości

Władze
Wójt
obwieszczenia
Rada Gminy
Prace Rady Gminy V kadencji
projekty uchwał
Radni Rady Gminy V kadencji
Rupacz Henryk
Boryszewski Andrzej
Chojnowska Katarzyna
Chojnowski Marcin
Czartoryjska Maria Jadwiga
Długozima Stanisław
Kadłubowski Jarosław
Kamiński Paweł
Małkowska Janina
Rogula Przemysław
Rudnicka Ewa
Stefański Szczepan Stanisław
Szczubełek Radosław
Ustaszewski Wojciech
Zajączkowska Danuta Małgorzata
Komisje Rady Gminy V kadencji
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego V kadencji
Komisja Budżetowa V kadencji
Komisja Rewizyjna V kadencji
Protokoły kontroli -V kadencja
protokoły kontroli - rok 2007
protokoły kontroli-rok 2008
protokoły kontroli - rok 2009
Protokoły z obrad sesji
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady
Urząd Gminy
Urząd Stanu Cywilnego – USC
Referat finansowy – Fn
inspektor ds. księgowości budżetowej – obsługa szkół
s.p. ds. księgowości budżetowej – obsługa Zakładu Gospodarki Komunalnej
inspektor ds. księgowości podatkowej
inspektor ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
kasjer
Skarbnik Gminy
inspektor ds.księgowości budżetowej
Jednoosobowe stanowiska pracy
ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Rol
ds. gospodarki mieniem komunalnym – MK
ds. polityki kadrowej oraz handlu i usług – KH
ds. obsługi Rady Gminy – RG
ds. obrony cywilnej i obronności – OC
ds. inwestycji i planowania przestrzennego – IP
ds. oświaty i kultury – OŚ
ds. świadczeń rodzinnych
informatyk
Sekretarz Gminy
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne gminy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie
Biblioteka Publiczna Gminy Miastkowo
Zakład Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie
Gminne Centrum Informacji
Publiczne Gimnazjum w Miastkowie
Informacje ogólne
Statut Publicznego Gimnazjum
Oświadczenia majatkowe
Inne informacje
majątek
Szkoła Podstawowa w Miastkowie
Szkoła Podstawowa w Rydzewie
Jednostki pomocnicze- sołectwa
Kontakt
Oświadczenia
Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
oświadczenia o działalności gospodarczej i informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
oświadczenia majątkowe za 2005 r.
oświadczenia majątkowe za 2006 r.
oświadczenia majątkowe radnych V kadencji
oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Pomoc
Ustawa o BIP
Rozporządzenie MSWiA o BIP
Jak korzystać ze strony
Informacje Publiczne nieudostepniane na stronie BIP
Przetargi
Podatki, opłaty lokalne
Druki do pobrania
Protokoły kontroli
rok 2004
rok 2005
rok 2006
kontrole przeprowadzone w Urzędzie
kontrole własne
rok 2007
kontrole przeprowadzone w Urzędzie
kontrole własne
rok 2008
kontrole przeprowadzone w Urzędzie
kontrole własne
Wybory i referenda
Majątek Gminy
Budżet gminy na rok 2008
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2007
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Ciężary publiczne
Budżet gminy na rok 2009
Informacje i programy
Informacje
Informacje - 2005 r.
Informacje - 2006 r.
Informacje - 2007 r.
Informacje - 2008 r
Informacje - 2009 r.
Programy
Konkursy/procedura naboru
Konkursy
Nabór pracowników
Skargi i wnioski
Monitor Polski B
Informacje o środowisku
Jednostki pomocnicze
Informacje bieżące
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR