Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Prawo » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta z 2005 r. ·

Wyszukiwarka

ZARZĄDZENIE NR 28/05 WOJTA GMINY MIASTKOWO
z dnia: 26 października 2005r
w sprawie: w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2005/2006
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz na podstawie art.19 ust.1
i ust.2 pkt.4 oraz art.20 pkt.4 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.
z 2004r Nr 204, poz.2086), zarządzam co następuje:
§ 1. Ustala się zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych wg VI standardu utrzymania drogi zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Jerzy Wróblewski


Opublikował(a): Janina Cwalina

Data powstania: cz, 27 października 2005 09:41
Data upublicznienia: cz, 27 października 2005 09:45
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 235 razy

Pliki do pobrania:

    ·  załącznik
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR