Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Prawo » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2002-2006 » Uchwały Rady Gminy z 2005 roku ·

Wyszukiwarka

UCHWAŁA NR XXIV/128/05 RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia: 8 listopada 2005 r.
w sprawie: nawiązania partnerskich kontaktów między Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska i Gminą Naujene Republika Łotewska.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Miastkowo wyraża zgodę na podpisanie przez Wójta Gminy Miastkowo „Porozumienia w zakresie współpracy międzynarodowej pomiędzy Gminą Naujene Republika Łotewska i Gminą Miastkowo Rzeczypospolita Polska”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska


Opublikował(a): Kalinowska Barbara

Data powstania: śr, 09 listopada 2005 09:25
Data upublicznienia: śr, 09 listopada 2005 09:45
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 230 razy
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR