Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Prawo » Uchwały Rady Gminy » Kadencja 2002-2006 » Uchwały Rady Gminy z 2005 roku ·

Wyszukiwarka

UCHWALA NR XXIV/129/05 RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia: 8 listopada 2005 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie przetargu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz.1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1668; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261,poz. 2603,Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w formie przetargu nieruchomości z zasobu gminnego położonego w obrębie wsi Chojny – Naruszczki, o powierzchni 3500 m2 oznaczonej numerem ewidencyjnym 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Danuta Małgorzata Zajączkowska


Opublikował(a): Kalinowska Barbara

Data powstania: śr, 09 listopada 2005 09:28
Data upublicznienia: śr, 09 listopada 2005 09:46
Zaakceptował(a): Janina Cwalina
Artykuł był czytany: 227 razy
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR