Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2004-09-28
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 27/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 września 2004 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 26/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

2004-09-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-09-02
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XV/89/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: dofinansowania projektu „Biblioteki Publiczne – Internet – Informacje – Społeczeństwo w województwie podlaskim”.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/88/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska do 2014 roku oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 – 2014.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/86/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/85/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/84/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/87/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/83/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miastkowo i określenia granic ich obwodów.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/82/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

2004-08-24
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 sierpnia 2004 roku.o
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-07-29
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 51/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 21 października 2003 r. w sprawie: opisów stanowisk pracy i wymogów kwalifikacyjnych pracowników Urzędu Gminy Miastkowo

2004-07-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości mienia komunalnego w 2004 roku
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia komunalnego i jego zagospodarowaniu w 2004 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-07-02
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 24/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR