Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-11-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Komisji Rewizyjnej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-10-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wyodrębnionych w budynku „sześciorak”w Tarnowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 października 2008 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-29/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 27 października 2008 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2008-10-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo w dniu 29 września 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo w dniu 29 września 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ ICH NAJEMCÓW
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-10-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o zakończeniu postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę kablowej linii elektr. we wsi Sulki
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-10-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2007rok .
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie w 2007 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-10-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (27.06.2008 r. - 25.09.2008 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (27.06.2008 r. - 25.09.2008 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/81/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/80/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorom szkół podstawowych i gimnazjum oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/79/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/78/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/77/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XV/76/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 25 września 2008 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na realizację zadania pn. „Odkryj Region Podlaski”.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -28/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2008-09-29
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o opracowaniu projektu decyzji na budowę kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kv we wsi Sulki
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR