Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2007-03-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwły w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-9/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2007-03-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 marca 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 marca 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 marca 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 16 marca 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (04.12.2006 r. - 28.02.2007 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-03-16
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-8/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 12 marca 2007r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -7/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 6 marca 2007 r w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2007-03-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (budowa Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych - wszczęcie postępowania)
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (budowa Zakładu produkcji konstrukcji i elementów stalowych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/25/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/24/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Międzygminnym Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży oraz z gminami w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/23/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/22/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/20/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/19/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/18/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/17/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

2007-03-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-03-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe za 2006 r.
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie
Dodanie nowej wiadomości: informacja
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-02-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy MIastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określających wysokość dodatków dla nauczycieli
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2007 rok.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR