Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2004-06-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-06-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Dodanie nowej wiadomości: PODANIE O WYDANIE ODPISU AKTU URODZENIA, AKTU MAŁŻEŃSTWA, AKTU ZGONU
Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-06-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Dodanie nowej wiadomości: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Dodanie nowej wiadomości: ZGŁOSZENIE ZMIAN WE WPISIE DO EWIDENCJI
Dodanie nowej wiadomości: ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-05-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM
Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO
Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/81/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 26 maja2004 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Jerzego Wróblewskiego
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/80/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

2004-05-26
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 19/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie

2004-05-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 18/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO zdnia 21 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe za 2003 r. kierowników jednostek organizacyjnych
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie za 2003 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 18/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 17/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 16/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 15/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2004-05-24
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Zestaw programów nauczania
Dodanie nowej wiadomości: Zestaw programów nauczania
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Skarbnika Gminy za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2003 rok
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2003
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe za 2003 r kierownictwa Urzędu Gminy i osób wydających decyzje administracyjne
Dodanie nowej wiadomości: Projekty uchwał na XIV sesję Rady Gminy
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 17 maja 2004 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR