Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2006-06-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-06-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 czerwca 2006 roku
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 23 czerwca 2006 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-06-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację prezedsięwzięcia polegajacego na przebudowie przepustu w ciągu drogi gminnej Rydzewo- Nowosiedliny
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa linii napowietrznej - wieś Miastkowo
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-06-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …………..RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ……………
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ……….RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ……………..
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR...........RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 11 /06 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

2006-06-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 czerwca 2006 r.
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 czerwca 2006 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 13/06 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2006-06-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 13 czerwca 2006 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2006-06-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105884B CZARTORIA – DROGA POWIATOWA NR 1910B OD KM 0+000,00 DO KM 1+189,80 ODCINEK II
Dodanie nowej wiadomości: DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105841B wMIEJSCOWOŚCI CZARTORIA OD KM 0+000,00 DO KM 1+800,00 – ODCINEK I
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR