Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-05-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO - podanie do publicznej wiadomości,że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono raport o oddziaływaniu na środowisko (TARTAK)
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ("TARTAK")
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-12 /08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert z „Programu Integracji Społecznej” realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

2008-05-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-13 /08 WÓJTA GMINY MIASTKOW z dnia 19 maja 2008 r w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo

2008-05-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (budynek gospodarczy z węzłem betonowym)
Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-05-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z realizacji strategii rozwoju Gminy Miastkowo za 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami ( 28.03.2008 r.- 30.04.2008 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-05-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGK za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Skarbnika Gminy za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe insprektora ds polityki kadrowej oraz handlu i usług za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe inspektora ds. księgowości podatkowej za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika OPS za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika GOK za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika USC za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Kierownika USC za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (dopływ D)
Dodanie nowej wiadomości: Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dodanie nowej wiadomości: Konjtrola problemowa - nabór kandydatów, przeprowadzona w Urzędzie Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-05-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dopływ D)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-10/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -11/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2008-05-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE (odstąpienie od obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko-dopływ D)
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo (p. Laskowski- Rybaki)
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2007 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR