Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-07-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZYJ 14 000 EURO ( przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej)
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-07-17
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 –19/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa wsi Korytki Leśne.

2008-07-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami ( 30.04.2008 r. - 27.06.2008 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo za 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy Miastkowo za 2007 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-18/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 lipca 2008r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008

2008-07-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną rady Gminy Miastkowo w dniu 25 czerwca 2008 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/74/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/73/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/72/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/71/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/70/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Pani Lidii Małgorzaty Grzejka.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/69/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIV/75/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-17/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2008-06-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-06-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-06-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo w dniu 9 czerwca 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo w dniu 11 czerwca 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o opracowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Hala przetarcia drewna
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR