Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2005-06-15
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/123/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie: powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/122/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/121/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie: ustanowienia logo Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXII/124/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.

2005-06-13
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie świadczeń pielęgnacyjnych
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla członków organizacji kombatancich
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Dodanie nowej wiadomości: Organizowanie dożywiania dzieci w szkołach
Dodanie nowej wiadomości: Sprawienie pogrzebu
Dodanie nowej wiadomości: Świadczenie usług opiekuńczych
Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie pomocy bezdomnym
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie pomocy rzeczowej
Dodanie nowej wiadomości: Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
Dodanie nowej wiadomości: Kierowanie osób do domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu
Prawo:
Brak

2005-06-10
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zgłoszeń o nadanie numerów identyfikacji podatkowej (NIP)
Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie informacji i deklaracji podatkowych
Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodzie rolniczym oraz posiadaniu zaległości podatkowych
Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie ulg uznaniowych w zobowiązaniach pieniężnych, umorzeń i odroczeń w podatkach i opłatach lokalnych
Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntu
Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu prowadzenia inwestycji
Dodanie nowej wiadomości: Udzielanie ulgi ustawowej w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej
Prawo:
Brak

2005-06-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Przewodniczącego Komisji Budżetowej z dnia 1 czerwca 2005 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………..RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ……..
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………..RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ……………………..
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………..
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ………………
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………..
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 31 maja 2005 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 14/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2005-05-31
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 euro
Dodanie nowej wiadomości: zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy z dnia 25 kwietnia 2005 r.
Dodanie nowej wiadomości: zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy z dnia 27 pażdziernika 2003 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 12/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Miastkowo

2005-05-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Dodanie nowej wiadomości: Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2005-05-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Kierownika Biblioteki za 2004 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie za 2004 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Dyrektora GOK za 2004 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe Kierownika ZGK za 2004 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majatkowe inspektora do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych za 2004 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR