Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2005-04-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …………….RADY GMINY MIASTKOWO z dnia .................
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …………….RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ………………………...
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR...........RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ...............................
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………..RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ……………………..
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 kwietnia 2005 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2005-04-11
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 7 kwietnia 2005 roku w sprawie: przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej z zasobu gminnego
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 8/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2005-04-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 6 kwietnia 2005 r.
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego z dnia 21 marca 2005 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/117/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo Jerzego Wróblewskiego.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/116/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/115/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w formie bezprzetargowej.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/114/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: wystąpienia o zmianę i zniesienie urzędowych nazw miejscowości.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XX/113/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo.

2005-03-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …../…./05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ………………….
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 6/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004.

2005-03-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ……/……./05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ............
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ......./…../05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia .......................
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …./…/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ………………….
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …./…../05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………….
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 18 marca 2005 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 5/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 27 stycznia 2005r w sprawie: sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastkowo, przyznawanej na okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 30 czerwca 2005r.

2005-03-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 15 marca 2005 roku
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2005-03-04
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 3/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/111/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2005 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/110/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/109/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/108/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/107/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/106/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zamiaru likwidacji filii w Drogoszewie Publicznej Szkoły Podstawowej w Rydzewie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/105/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/104/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2005 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/103/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zmian nazw miejscowości.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XIX/112/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2005 rok.


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR