Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-01-07
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Wartość pomocy publicznej za 2007 rok
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-01-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/45/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia: 26 listopada 2007 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/43/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia: 28 września 2007 r.w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/46/07 RADY GMINY MIASTKOWO z 26 listopada 2007r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2008r
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/42/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia: 28 września 2007 r.w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (26.11.2007 r. - 28.12.2007 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -1/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 3 stycznia 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/55/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/54/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/53/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/52/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/51/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Miastkowo na rok 2008.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/50/07 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-31/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2007.

2007-12-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-12-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy MIastkowo z dnia 18 grudnia 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-12-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: D E C Y Z J A (stacja bazowa telefonii komórkowej)
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2008 rok
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-12-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (28.09.2007 r. - 26.11.2007 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 14 grudnia 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 17 grudnia 2007 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -29/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-30/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2007-12-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, odbudowie – przebudowie oraz remoncie budowli piętrzących
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR