Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2007-06-28
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Miastkowo
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-06-25
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy MIastkowo z dnia 22 czerwca 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 czerwca 2007 roku
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-17/07 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2007-06-22
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Miastem Łomża dotyczącym stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym budowy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007 - 2012
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwaływ sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi,
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawieokreślenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 20 czerwca 2007 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-06-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę drogi gminnej w Zaruziu
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę drogi gminnej -ul. Poświątne w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę drogi gminnej -ul. Poświątne w Miastkowie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-06-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Statut Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT -przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaruzie
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY- przebudowa drogi gminnej - ul. Poświątne w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - przebudowa drogi gminnej - ul. Krótka w Miastkowie
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-06-04
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - przebudowa drogi gminnej w Zaruziu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2007-05-29
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w I kwartale 2007r.
Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń w 2006 roku.
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo- dot. raportu o oddziaływaniu na środowisko -rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej
Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia- Zaruzie
Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ul. Krótka w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - ul. Poświątne w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR