Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2005-12-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli Urzędu Gminy przez ZUS- 2005 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 39/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2005-12-14
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ........RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ...............
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 13 grudnia 2005 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 38/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/132/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2006 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/131/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/133/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/134/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/135/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/136/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/137/05 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

2005-12-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor do spraw księgowości budżetowj - informacje ogólne
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 grudnia 2005 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2005-12-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 5 grudnia 2005 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2005-12-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 2 grudnia 2005 roku
Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO
Dodanie nowej wiadomości: OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 36/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie: zarządzenia wyboru sołtysa wsi Kraska.

2005-12-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………..
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ……..RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR …...…RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR......... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ..........
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR.............RADY GMINY MIASTKOWO z dnia .................
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR............RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ....................
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR ………RADY GMINY MIASTKOWO z dnia …………………
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2005-11-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 2005 roku
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 29 listopada 2005 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr 34/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 35/05 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR