Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2004-04-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 19 kwietnia 2004 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-04-02
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/72/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/73/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/74/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XII/75/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

2004-03-26
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 9/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 10 marca 2004r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

2004-03-25
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 6/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 8/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 7/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: - wycięcie 9 sztuk drzew zgodnie z planem wyrębu na 2003r. rosnących w pasie drogi gminnej.

2004-03-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: "projekt" UCHWAŁA NR ..... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ........ w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych ...
Dodanie nowej wiadomości: "projekt" UCHWAŁA NR...........RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ......... w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok
Dodanie nowej wiadomości: "Projekt" UCHWAŁA NR....... RADY GMINY MIASTKOWO z dnia ..........w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 17 marca 2004 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-03-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Telefony i adresy do korespondencji
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/61/04 z dnia 19 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/60/04 RADY GMINY MIASTKOWO zmieniająca uchwałę dotyczącą podatku od nieruchomości na 2004 rok
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/60/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr XI/61/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę dotyczącą określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/62/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźnika procentowego stosowanego do obliczenia dodatków mieszkaniowych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/63/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wwsi Czartoria
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/64/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Kraska
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/65/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Nowosiedliny
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/66/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Podosie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/67/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Sulki
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/68/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Tarnowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/69/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/70/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: utworzenia spólki z ograniczoną odpowiedzialnością
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XI/71/04 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie: budżetu gminy na 2004 rok

2004-03-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR