Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-03-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miastkowo na lata 2008 - 2010.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-5/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2008-03-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (budynek mieszkalny- p. A.Sadowski)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-03-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Miastkowo o opracowamiu projektu decyzji o środowiskow.uwarun. zgody na przebudowę drogi Zaruzie-Kuleszka
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-03-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo (publiczny wykaz danych-Stacja Paliw w Rydzewie)
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (stacja paliw w Rydzewie)
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Gminy Miastkowo z dnia 13 marca 2008 roku
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 marca 2008 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłki w Szkole Podstawowej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Łomżyńskie Porozumienie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich".
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określających wysokość dodatków dla nauczycieli
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego z dnia 13 marca 2008 roku.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG. 0151-3/08 WÓJTA GMINY MIASTKOW z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -4/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2008-03-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (decyzja na przebudowe drogi)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-03-10
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO (zakończenie postępowania w sprawie wydania decyzji -Dopływ D)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-02-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (droga Zaruzie-Kuleszka)
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR