Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2003-07-09
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą
Dodanie nowej wiadomości: zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną
Dodanie nowej wiadomości: Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
Dodanie nowej wiadomości: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka
Prawo:
Brak

2003-07-08
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: Rejestracja urodzin
Dodanie nowej wiadomości: Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Dodanie nowej wiadomości: Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego
Dodanie nowej wiadomości: Rejestracja zgonu
Prawo:
Brak

2003-07-03
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dodanie nowej wiadomości: Jednostko organizacyjne gminy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2003-07-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
Dodanie nowej wiadomości: Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Dodanie nowej wiadomości: Wpis do rejestru wyborców
Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o wymeldowaniu
Dodanie nowej wiadomości: Meldowanie na pobyt stały i czasowy
Dodanie nowej wiadomości: Wymeldowanie
Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności
Dodanie nowej wiadomości: zezwolenie na sprzedaż (podawanie) napojów alkoholowych
Dodanie nowej wiadomości: wydawanie zezwoleń na sprzedaż (podawanie) napojów alkoholowych
Dodanie nowej wiadomości: zezwolenie na sprzedaż (podawanie) napojów alkoholowych
Prawo:
Brak

2003-07-01
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Ogólne wiadomości o Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie powołania Zakladu Gospodarki Komunalnej
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Inspektora ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownictwa Urzędu Gminy i osób wydających decyzje administracyjne
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Publicznego Gimnazjum w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Rydzewie
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Koncepcja działania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Księgozbiór Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Godziny otwarcia Biblioteki Publicznaj Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek podległych
Dodanie nowej wiadomości: Radni
Dodanie nowej wiadomości: Radni
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Dodanie nowej wiadomości: Komisja Rewizyjna
Dodanie nowej wiadomości: Komisja budżetowa
Dodanie nowej wiadomości: Komisje Rady Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Komisje Rady Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Komisje Rady Gminy
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja działalności gospodarczej
Prawo:
Brak

2003-06-30
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury za 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe kierownika Biblioteki Publicznej za 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIASTKOWO
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Ogólne wiadomości o OPS
Dodanie nowej wiadomości: Ośrodek Pomocy Społecznej
Dodanie nowej wiadomości: Statut Ośrodka Pomocy Społecznej
Dodanie nowej wiadomości: Budżet Gminy na 2003 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za 2002 r.
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. zamówień publicznych
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. oświaty i kultury
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. obrony cywilnej i obronności
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. obsługi Rady Gminy
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. polityki kadrowej oraz handlu i usług
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majatkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe za 2002 rok
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2003-06-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe
Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe
Dodanie nowej wiadomości: Informacja nieudostępniona
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2002
Dodanie nowej wiadomości: Urząd Stanu Cywilnego
Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Statut Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Jednoosobowe stanowiska pracy
Dodanie nowej wiadomości: Urząd Gminy Miastkowo
Jak załatwić sprawę:
Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie dowodów osobistych
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR