Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2004-02-26
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Gminne Centrum Informacji w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds.obsługi kasowej - informacje ogólne
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds wymiaru zobowiązań pieniężnych - informacje ogólne
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds księgowości podatkowej- informacje ogólne
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. księgowości budżetowej - obsługa szkół - informacje ogólne
Dodanie nowej wiadomości: Inspektor ds. księgowości budżetowej-obsługa ZGK - informacje ogólne
Dodanie nowej wiadomości: ZASTĘPCA WÓJTA - Jan Lipiński
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-02-23
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 13/03 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie: w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 11/03 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr 5/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na: - sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektami zabytkowymi w Tarnowie
Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 4/04 Wójta gminy Miastkowo z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie: przyjęcia Planu Operacyjnego do Strategii Rozwoju Gminy Miastkowo

2004-02-10
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 3/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 STYCZNIA 2004 R. w sprawie: w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokal użytkowy
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 2/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 6 stycznia 2004 roku w sprawie: w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w 2004 roku
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 1/04 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 5 stycznia 2004 r. w sprawie: w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

2004-01-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zaruzie
Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Drogoszewo
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Korytki Leśne
Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-01-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych we wsi Tarnowo
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2004-01-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/46/03 RADY GMINY MIASTKOWO z 16 grudnia2003r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2004
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/49/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/47/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/48/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej,zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/54/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zamiaru likwidacji filii w Chojnach Naruszczkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/58/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Drogoszewo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/56/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Korytki Leśne.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/57/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Zaruzie z częścią administracyjną wsi Sosnowiec.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/59/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR X/55/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie: sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo dla terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/51/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Drogoszewo
Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr IX/53/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących nadania nazw ulicom.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/50/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Miastkowo.

2004-01-07
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/48/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/47/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/52/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie: nadania nazw ulic we wsi Rydzewo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/49/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR IX/46/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2004


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR