Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-06-16
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo w dniu 4 lipca 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Lecznica Zwierząt w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie gruntów w użytkowanie Miastu Łomża na rozbudowę wysypiska odpadów komunalnych.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 12 czerwca 2008 roku
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -15/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

2008-06-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INEGRACJI SPOŁECZNEJ
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-06-12
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o opracowaniu projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody - Dopływ D
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o opracowaqniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - Dopływ D
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-06-11
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo w dniu 27.03.2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Budżetową Rady Gminy Miastkowo w dniu 21 maja 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo w dniu 27.03.2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzony przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo w dniu 4 lipca 2007 r.
Dodanie nowej wiadomości: Protokół kontroli przeprowadzonej przez Komisję Budżetową Rady Gminy Miastkowo w dniu 21 maja 2008 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-06-09
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: Z A R Z Ą D Z E N I E Nr SG. 0151-14/08 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rydzewie.

2008-06-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy na rozbudowę i nadbudowę budynku mieszkalnego- wieś Rybaki
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-06-02
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o wszczęciu postępowania w sprawie nadbudowy budynku Ośrodka Wypoczynkowego "IRYS"na terenie wsi Czartoria
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR