Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2003-09-17
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sesji Rady Gminy
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2003-08-27
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2003-08-19
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku przetargu
Dodanie nowej wiadomości: ogłoszenie o wyniku przetargu
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2003-08-04
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 142/XXIX/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 1 marca 2002 roku w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 146/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 157/XXXII/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 159/XXXIII/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 sierpnia 2002 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 163/XXXV/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 września 2002 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

2003-07-30
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/39/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/33/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie .

2003-07-29
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/34/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy - Jerzego Wróblewskiego
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/20/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2002 rok .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR II/8/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo.

2003-07-25
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/35/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 150/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/31/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/32/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu przez poszczególnych pracodawców.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/29/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: protestu wniesionego do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej rozbudowy wysypiska śmieci we wsi Czartoria
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR V/30/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miastkowo w części dotyczącej wysypiska odpadów we wsi Czartoria.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/37/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: współfinasowania inwestycji na drodze powiatowej Tarnowo – Kraska .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR VII/38/03 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie: wyłapywania zwierząt bezdomnych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie Gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/17/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do Spółki Akcyjnej - Agencja Rozwoju Regionu Mazowsza Wschodniego .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/18/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR I/2/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Miastkowo
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR III/18/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 151/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 149/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 155/XXXII/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie: Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Miastkowo .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 158/XXXIII/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 sierpnia 2002 roku w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 152/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 roku w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 156/XXXII/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie: zmiany charakteru użytkowania gruntów z rolnego na leśny .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr 160/XXXIV/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 12 września 2002 roku w sprawie: zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym na obszarze Gminy Miastkowo do kategorii dróg gminnych
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 161/XXXV/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 września 2002 roku w sprawie: ustalenia wysokości umownej stawki oprocentowania .
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA Nr 162/XXXV/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 30 września 2002 roku w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ,zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 145/XXXI/02 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok.


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR