Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2009-01-26
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/104/09 RADY GMINY MISTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia diet sołtysom.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/103/09 RADY GMINY MISTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/102/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/101/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/100/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/99/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVIII/98/09 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.

2009-01-23
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (14.11.2008 r - 29.12.2008 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (14.11.2008 r - 29.12.2008 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (14.11.2008 r - 29.12.2008 r.)
Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XVII/08 ( sesja 29.12.2008 r.)
Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (linia SN Gałkówka)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-4/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie: układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

2009-01-15
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi”.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski
Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Miastkowo z dnia 13 stycznia 2009 roku.
Dodanie nowej wiadomości: Informacja o posiedzeniu Komisji
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr SG. 0151- 37/08 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej w celu realizacji Programu Integracji Społecznej
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -3/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr SG. 0151- 2/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej na prowadzenie apteki
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE Nr SG. 0151- 2/09 Wójta Gminy Miastkowo z dnia 7 stycznia 2009 roku w sprawie: oddania w najem lokalu użytkowego z zasobu gminnego w formie bezprzetargowej na prowadzenie apteki

2009-01-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Miastkowo o zakończeniu postępowanie admin. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publ. na budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii SN 15
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVII/96/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2009 rok.

2009-01-08
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Budżet gminy na 2009 r.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2009-01-06
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XVI/08 (sesja 14.11.2008 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2009-01-05
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 -1/09 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 5 stycznia 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151-36/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2008


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR