Serwis gminny | Rejes/tr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Władze | Urząd Gminy | Jednostki organizacyjne gminy | Kontakt | Pomoc | Majątek Gminy | Jednostki pomocnicze |
Menu tematyczne: Przetargi | Oświadczenia | Podatki, opłaty lokalne | Druki do pobrania | Protokoły kontroli | Wybory i referenda | Informacje i programy | Skargi i wnioski | Konkursy/procedura naboru | Monitor Polski B | Informacje o środowisku | Informacje bieżące | Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Kalendarz zmian » Nowe w serwisie ·

Wyszukiwarka

Wybierz opcje:

Nowe w serwisie:

2008-11-27
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG. 0151-32/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

2008-11-21
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie o pracy Wójta Gminy między sesjami (25.09.2008 r. - 14.11.2008 r.)
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 31/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie: określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

2008-11-20
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A dotycząca sposobu powiadamiania o znalezieniu niewypałów oraz materiałów wybuchowych na terenie gminy Miastkowo
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-11-19
Serwis:
Brak
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/89/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu będącego podstawą do sporządzenia tabeli wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/88/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Miastkowo.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/87/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/86/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 – 2020.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/85/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na rok 2009.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/83/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/82/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XVI/90/08 RADY GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku o usunięcie niezgodności z prawem uchwały Nr XV/78/08 Rady Gminy Miastkowo z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.
Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR SG.0151 - 30/08 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie: projektu budżetu gminy na 2009 rok.

2008-11-18
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA dot. odbioru padłych zwierząt
Dodanie nowej wiadomości: Gminny Program Usuwania Azbestu
Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU GMINY MIASTKOWO:
Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY MIASTKOWO NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY MIASTKOWO:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot. obowiązku właścicieli nieruchomości do zawierania umów na odbiór odpadów
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-11-13
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Informacja z przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009
Dodanie nowej wiadomości: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miastkowo na lata 2008 - 2020.
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak

2008-11-05
Serwis:
Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
Dodanie nowej wiadomości: Zakres działania Komisji Budżetowej
Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Komisji Budżetowej
Jak załatwić sprawę:
Brak
Prawo:
Brak


« · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 50 · 51 · 52 · 53 · 54 · 55 · 56 · 57 · 58 · 59 · 60 · 61 · 62 · 63 · 64 · 65 · 66 · 67 · 68 · 69 · »
 
Copyright @ 2003 Urząd Gminy Miastkowo Redaktor strony: Janina Cwalina;
nr tel. 086/217 48 66
nr fax 086/21748 29
mail: gmina.miastkowo@vp.pl

Wykonanie SPEEDi  - System PUBLIKATOR