Oficjalna strona Gminy Miastkowo
SMS do mieszkańca
baner odpady
baner mapa gminy
baner internet
folder
sala gok
cu
wrota podlasia
sasiedzi
baner ugmiastkowo
baner krus
baner mikroporady
zdjecie

Frekwencja wyborcza w Gminie Miastkowo

21/10/2018
Przedstawiamy frekwencję wyborczą na godzinę 12:00 i 17:00
zdjecie

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2019 rok”

16/10/2018

Wójt Gminy Miastkowo zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania opinii i uwag do załączonego projektu „Programu współpracy Gminy Miastkowo z organizacj...

zdjecie

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rydzewie

09/10/2018

Operacja pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rydzewie” mająca za zadanie udostępnienie mieszkańcom wsi ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w celu umożliwienia wspólnego spędzania czasu i uprawiania sportu  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie n...

zdjecie

"Przystanek Hollywood" 14 października 2018r w GOK

05/10/2018

Gminny Orodek Kultury w Miastkowie serdecznie zaprasza Państwa na widowisko z najpiękniejszymi przebojami muzyki filmowej "Przystanek Hollywood" w dniu 14 października 2018r od godz. 19.00, w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA z Gliwic.

On i ona, przyjaciele z sąsiedztwa roztaczają marzenia o dobrym, s...

zdjecie

Linia komunikacyjna na trasie Łomża - Ostrołęka

03/10/2018

Urząd Gminy Podaje do publicznej wiadomości odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uruchomienia linii komunikacyjnej na trasie Łomża - Ostrołęka.

zdjecie

Bezpłatny kurs samoobrony i pierwszej pomocy przedmedycznej dla kobiet

02/10/2018

Grupa nieformalna "Razem dla Miastkowa" serdecznie zaprasza mieszkanki gminy Miastkowo do udziału w projekcie pt. "Bezpecznie w domu i na ulicy -Akademia Kobiet".

zdjecie

Listy kadnydatów na Wójta i Radnych Gminy Miastkowo

01/10/2018

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów na Wójta i Radnych Gminy Miastkowo zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

zdjecie

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo

27/09/2018

Gmina Miastkowo informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo w 2018r.” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Wójt Gminy

Kazimierz Górski

zdjecie

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo–gaśniczego oraz umundurowania ze środków Województwa Podlaskiego

25/09/2018

Gmina Miastkowo w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym miejscowymi zagrożeniami otrzymała dotację od Województwa Podlaskiego na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarn...